Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa na wolne miejsca odbywa  bezpośrednio w placówkach (poza systemem elektronicznym) w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego winien rodzic złożyć w terminie od 3.06. 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 w danym przedszkolu.

Wolne miejsca do naboru w rekrutacji uzupełniającej są w niżej wymienionych przedszkolach:

1. w Przedszkolu nr 12

2. w Przedszkolu  nr 13

3. w Przedszkolu nr 17

4. w Przedszkolu nr 20

5. w Przedszkolu nr 21

6. w Przedszkolu nr 27

7. w Przedszkolu nr 34

8. w Przedszkolu nr 35