SANEPID darmowo przebada wodę z zanieczyszczonych studni

Właściciele studni, których ujęcia zostały zanieczyszczone podczas powodzi mogą zgłaszać się do Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tarnowie w celu przebadania jakości wody. Badanie to będzie darmowe, jeśli zanieczyszczona studnia stanowi jedyne źródło wody pitnej. Właściciel studni musi przedłożyć we właściwym sobie oddziale Powiatowej Stacji Epidemiologicznej zaświadczenie o zalaniu posesji w wyniku powodzi i o braku połączenia domu z miejską siecią wodociągową.Zgłoszenia proszę przesyłać do Laboratorium w PSSE pod numer telefonu: 014 621 70 97 wew. 147.

Szczegółowe informacje o sposobie odkażania i dezynfekcji studni oraz stosowanych środkach znajdują się na stronie internetowej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

http://wsse.krakow.pl

Środki do dezynfekcji studni są wydawane bezpłatnie przez właściwe terenowo stacje sanitarno epidemiologiczne.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
tel.: 14 621 70 97, 14 621 70 98, 14 621 04 84 fax: 14 621 75 43

Wypompowywanie i oczyszczanie studni prowadzone jest przez Państwową Straż Pożarną.