Stwórz własne źródło energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska prowadzą program, dzięki któremu można uzyskać do 30 procent dofinansowania na odnawialne źródła energii.

Dotacja obejmuje przedsięwzięcia, polegające na zakupie i montażu źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych. Z programu „Prosument” mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające budynkami wielorodzinnymi. Wnioski o dofinansowanie można składać w Banku Ochrony Środowiska, a więcej szczegółów o programie „Prosument” znajduje się na stronie: www.nfosigw.gov.pl

 

(dm)