Wykaz domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa (tj. Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ulicy Szpitalnej 53, telefon: 014 688-86-66 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Czarna Droga 48, telefon 014 633-02-15) dysponują wolnymi miejscami. Obydwie placówki posiadają pełny standard i wpis do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Małopolskiego.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przeznaczony jest dla 164 osób (kobiet i mężczyzn), wymagających całodobowej opieki i pomocy z uwagi na starszy wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Dom posiada pokoje mieszkalne jedno i wieloosobowe, dużą, przestrzenną świetlico–jadalnię, kaplicę, dwie sale rehabilitacyjne i gabinety zabiegowe. Dom świadczy również usługi rehabilitacyjne (kinezyterapie, fizykoterapie i masaż leczniczy).
Szczegółowe informacje wraz ze zdjęciami można uzyskać na stronie internetowej: www.dps.okay.pl

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Czarna Droga posiada 87 miejsc (dla kobiet i mężczyzn). Zapewnia całodobowe utrzymanie, opiekę medyczno-pielęgniarską, rehabilitację oraz szereg różnorodnych zajęć terapeutycznych. Dom dysponuje pokojami jedno
i dwuosobowymi, a także wspólną jadalnią, biblioteką, kaplicą, salą terapii zajęciowej oraz salą rehabilitacyjną, gdzie stosowana jest kinezyterapia i fizykoterapia.
Szczegółowe informacje wraz ze zdjęciami można uzyskać na stronie internetowej: www.dps.itarnow.pl