Zawiadomienie o wyłożeniu spisu osób uprawnionych do głosowania do walnych zgromadzeń izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 67 w Tarnowie

Pełnomocnik Małopolskiej Izby Rolniczej  ds. organizacji wyborów na terenie Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że  w dniach od 14 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 III piętro w  pok. 324  w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30  będą wyłożone spisy osób (fizycznych i prawnych) uprawnionych do głosowania do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych w okręgu wyborczym nr 67 w Tarnowie.