Zmiana rozporządzenia w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniono Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego.

Wskazane zostały liczby dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego dla określonych obwodów łowieckich. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 14.05.2020 r. Z jego szczegółami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie.