Zmiany w organizacji badań ankietowych

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, ankieterzy statystyczni do odwołania nie będą odwiedzać mieszkań wylosowanych do badań ankietowych. Badania te realizowane będą przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od respondentów są niezwykle ważne.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

 

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl

 

Kondycja gospodarstw domowych (KGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

 

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

 

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

 

Notowanie Cen Detalicznych  (C02)

e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl   

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:

- pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl

- telefonicznie:  pod numerem lub +48 695 256 28