Komunikaty

05.11.2009, 10:29

W związku z przyjęciem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, w dniu 2 listopada 2009 Prezydent Miasta Tarnowa podpisał dwa zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Uprzejmie przypominamy, że od 1 listopada 2009 roku zmieniają się zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. BECIKOWEGO oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w ramach akcji „WSPÓLNIE POSPRZĄTAJMY MIASTO”.

Domy pomocy społecznej prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa (tj. Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ulicy Szpitalnej 53, telefon: 014 688-86-66 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Czarna Droga 48, telefon 014 633-02-15) dysponują wolnymi miejscami. Obydwie placówki posiadają pełny standard i wpis do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Małopolskiego.