Kampania edukacyjno-informacyjna #drzewodlaklimatu - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Kampania edukacyjno-informacyjna #drzewodlaklimatu

Z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” planowane jest przeprowadzenie wiosną tego roku kampanii edukacyjno-informacyjnej „Małopolskie Dni dla Klimatu”, której hasłem przewodnim będzie #drzewodlaklimatu.

eko Małopolska dla klimatu

Pragniemy w ten sposób zwrócić uwagę mieszkańców Tarnowa na problem postępujących zmian klimatu i konieczności adaptacji do nich. Edukacja ekologiczna w zakresie konieczności podjęcia natychmiastowych działań w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu oraz poprawy jakości powietrza, poprzez m.in. sadzenie drzew niesie ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia.

Planowany termin akcji dedykowanej dla ogółu mieszkańców przypadałby na około22 kwietnia 2022 r. i zbiegłby się z obchodami „Dnia Ziemi”. Zwiększając zasięg kampanii, planujemy zorganizowanie prelekcji oraz akcji sadzenia drzew w szkołach i przedszkolach, w tygodniach przed i po ww. terminie.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie placówki oświatowe na terenie Tarnowa do włączenia się do akcji #drzewodlaklimatu, poprzez zasadzenie drzew gatunków rodzimych na terenie przedszkola/ szkoły.

Poprzez wspólne zachęcenie dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Tarnowa do aktywnego włączenia się w działania na rzecz klimatu, możemy  zwiększyć ilość powierzchni zielonych w mieście, a przy tym zwróci to uwagę społeczeństwa na jakość najbliższego otoczenia, wykształci poczucie współodpowiedzialności za otaczające środowisko oraz wpłynie na poprawę stanu i estetykę terenów zielonych w mieście.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Jowitą Sawczak pod nr telefonu 14 688 27 17.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski