27 projektów zgłoszono do budżetu obywatelskiego

Za nami formalna ocena projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2020. Zgodnie z harmonogramem, na zgłaszanie przedsięwzięć pomysłodawcy mieli czas do 12 kwietnia. Wszystkie zgłoszone projekty, a jest ich 27, przeszły pozytywnie ocenę formalną. Teraz rozpocznie się ich ocena merytoryczna, która potrwa do 17 maja oraz opiniowanie projektów przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych.

Jak już informowaliśmy, do budżetu obywatelskiego można było zgłaszać np. modernizacje czy remonty elementów infrastruktury miejskiej, działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców lub wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym albo sportowym. Warunek był taki, że musiały się one mieścić się w granicach zadań i kompetencji miasta.

Ogłoszenie listy projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn merytorycznych zaplanowano na 24 maja, listy projektów dopuszczonych do głosowania – 3 czerwca.