Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim OD 12 MARCA

Od przyszłego wtorku, 12 marca, można zgłaszać projekty w tegorocznej, już ósmej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć blisko cztery miliony złotych, pochodzące z miejskiej kasy.

Na zgłaszanie projektów w budżecie obywatelskim 2020 pomysłodawcy będą mieli miesiąc, do 12 kwietnia. Zgłaszać propozycje, a potem na nie głosować, mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz osoby, które ukończyły 16 lat i są użytkownikami Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium. Pomysłodawca musi zebrać pod swoim projektem co najmniej 100 podpisów. Lista projektów, dopuszczonych do głosowania, zostanie ogłoszona 3 czerwca. Wcześniej zgłoszone projekty zostaną ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym. Od ocen będzie się można odwołać. W celu zapewnienia projektodawcom merytorycznej pomocy przy przygotowaniu i zgłaszaniu projektów, pracownicy wyznaczonych jednostek Urzędu Miasta Tarnowa i Gminy Miasta Tarnowa będą pełnili dyżury konsultacyjne, podczas których osobiście, drogą elektroniczną lub telefonicznie udzielą pomysłodawcom wyjaśnień. Harmonogram dyżurów pracowników zostanie ogłoszony na stronie internetowej miasta.

Głosowanie potrwa dwa tygodnie, od 10 do 24 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone 28 czerwca. Głosować będzie można nie tylko, jak w ostatnich latach, przez internet, ale również za pomocą tradycyjnych kart do głosowania. Nowością jest również możliwość wskazania dwóch propozycji.

Do budżetu obywatelskiego można zgłosić każdy projekt, którego realizacja mieści się w granicach zadań i kompetencji miasta, taki jak budowa, modernizacja czy remont elementu infrastruktury miejskiej, działanie mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców lub wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym albo sportowym. Koszty realizacji projektu muszą się mieścić w granicach między 100 a 500 tysięcy złotych.

Podczas dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego zrealizowanych zostało 75 wskazanych przez tarnowian projektów za 19 milionów złotych.

Załączniki do pobrania: