Ankieta dotycząca rewitalizacji w mieście

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa podlega obecnie procedurze kolejnej zmiany. Instytut Rozwoju Miast i Regionów opracował w związku z tym ankietę dla mieszkańców Tarnowa dotyczącą oceny potrzeb rewitalizacyjnych.

W pełni anonimowa ankieta dostępna jest do 16 czerwca pod linkiem https://www.survio.com/survey/d/A9Q3L3R4L3O8G8F7M.

Zebrane wyniki pomogą w aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa po roku 2022.

Zmiana GPR związana jest m.in. z wydłużeniem jego realizacji - zgodnie z opinią i rekomendacjami Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji oraz wynikami „Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022” dokonanej przez Prezydenta Miasta Tarnowa - do roku 2026.

Procedura zmian zainicjowana została w lutym ubiegłego roku uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022.

W związku z tym, że na początku ankiety podać trzeba, czy mieszka się na obszarze rewitalizacji, poniżej zamieszczona jest mapa obszaru rewitalizacji w Tarnowie.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski