Atrakcyjne pożyczki na rewitalizację

Zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu tarnowskiej rewitalizacji, a szczególnie tych, którzy wpisali swój projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa, na spotkanie informacyjne organizowane 30 sierpnia o godz. 14.00 w Sali Lustrzanej (ul. Wałowa 10, Tarnów).

Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty przyznawania przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkurencyjnych na rynku pożyczek na rewitalizację i efektywność energetyczną. Portfolio instrumentów finansowych MARR S.A.. Poruszone zostaną również możliwe i dostępne formy współfinansowania ze źródeł zwrotnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych do gminnego programu rewitalizacji.

W trakcie spotkania przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprezentują takie zagadnienia jak:

  • Przedstawienie założeń udzielanych pożyczek na rewitalizację oraz efektywność energetyczną.
  • Podstawowe parametry oferowanych instrumentów finansowych.
  • Konkurencyjne warunki pożyczek.
  • Zasady wydatkowania środków z pożyczek.
  • Unikatowe instrumenty finansowe dla przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych.
  • Praktyczne korzyści wynikające z oferty MARR S.A. 

Serdecznie zapraszamy!