TKR zaprasza interesariuszy rewitalizacji na 1. dyżur konsultacyjny

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Tarnowa – interesariuszy rewitalizacji w naszym mieście na pierwszy dyżur konsultacyjny członków Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji (TKR), który odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. (za tydzień w czwartek) w godz. 16:00-17:30 w sali nr 8 w budynku UMT przy ul. Goldhammera 3.
Planowany temat spotkania to MANAGER CENTRUM. 

Ideą dyżurów jest ułatwienie bezpośredniego kontaktu TKR z mieszkańcami miasta, którzy stanowią odbiorców procesu rewitalizacji – tj. interesariuszy rewitalizacji w Tarnowie.
W takiej formule chcielibyśmy spotykać się z mieszkańcami miasta co miesiąc po to by rozwiązywać problemy, z którymi będą się dzielić z członkami Komitetu oraz aktywować środowisko interesariuszy. Problemy poruszane podczas ww. dyżurów będą stanowić podstawę dalszych prac Komitetu, który stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Tarnowa.
Informacje o ww. kolejnych dyżurach będą zamieszczane na stronie miasta w zakładce Aktualności oraz w zakładce Rewitalizacja miasta.