TKR zaprasza interesariuszy rewitalizacji na 2. dyżur konsultacyjny

Serdecznie zapraszamy Państwa, aktywistów i interesariuszy rewitalizacji w naszym mieście na kolejny dyżur konsultacyjny członków Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji (TKR), który odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. (czwartek po feriach) w godz. 16:00-18:00 w sali nr 8 w budynku UMT przy ul. Goldhammera 3. 
Chcemy kontynuować rozpoczęty w dniu 16.01.2020 r., podczas 1 dyżuru TKR, temat: MANAGER CENTRUM. 
Dla przypomnienia: ideą dyżurów jest ułatwienie bezpośredniego kontaktu TKR z mieszkańcami miasta, którzy stanowią odbiorców procesu rewitalizacji – tj. interesariuszy rewitalizacji w Tarnowie. 
W takiej formule chcielibyśmy spotykać się z mieszkańcami miasta przynajmniej raz w miesiącu po to by rozwiązywać problemy, z którymi będą się dzielić z członkami Komitetu oraz aktywować środowisko interesariuszy. Problemy poruszane podczas ww. dyżurów będą stanowić podstawę dalszych prac Komitetu, który stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Tarnowa.
Informacje o ww. kolejnych dyżurach będą zamieszczane na stronie miasta w zakładce Aktualności oraz w zakładce Rewitalizacja miasta.