Zaproszenie na VI spotkanie TKR

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 12 grudnia o godz. 16:00 wyjątkowo w sali nr 117 w budynku UMT przy ul. Mickiewicza 2.

Planowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia TKR
2. Wnioski wynikające z warsztatów rewitalizacyjnych i zalecenia dla TKR
3. Specjalna Strefa Rewitalizacji – dyskusja nt. wprowadzenia SSR w Tarnowie w wariantach z i bez funduszu dotacyjnego
4. Sprawy różne.