Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze

Projekt „Centrum rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ „Słoneczne Wzgórze” jest odpowiedzią miasta Tarnowa na występujące na obszarze rewitalizacji problemy społeczne związane z bezrobociem – w szczególności osób niepełnosprawnych (ON) i bezradnością społeczną osób niesamodzielnych, głownie starszych. Dotąd nie było w Tarnowie tak dużej powierzchni 
do zagospodarowania na zintegrowane w jednym miejscu, szeroko zakrojone działania dot. aktywizacji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej, a jej braki były coraz bardziej odczuwalne przez wspomniane wyżej środowiska oraz urząd miasta. Przedmiotowy projekt rozwiązuje kompleksowo problemy związane z wykluczeniem społecznym i zawodowym ON, zdiagnozowane na obszarze miasta Tarnowa, objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

Wartość całkowita zadania wyniosła blisko 11,5 mln zł, jednak prawie 6,8 mln zł pochodzi zarówno ze środków unijnych, pozyskanych na projekt „Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze” w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jak i budżetu państwa.
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ „Słoneczne Wzgórze” zaprasza do hotelu z restauracją pn. „Słoneczne Wzgórze” – można tu zorganizować różnego rodzaju imprezę okolicznościową lub przyjść na smaczny obiad z rodziną.


Informacja nt. tego projektu oraz konkursu RegioStars na naszej stronie:

„SŁONECZNE WZGÓRZE” WŚRÓD NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Projekt nr RPMP.11.01.01-12-0580/17 „Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ Słoneczne Wzgórze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.