Remont Placu Kazimierza

Remont Placu Kazimierza został wykonany, a plac odebrany do użytku 28.06. br. (stwierdzone usterki, wykonawca miał usunąć do 12.07. br.).
Polegał on na gruntownym odnowieniu terenu m.in. poprzez wymianę kostki brukowej, likwidację ogólnodostępnych parkingów na rzecz powstania strefy do spędzania czasu w postaci 


ogródków piwnych. Planowane jest tu także zlokalizowanie stacji postoju rowerów, z których mieszkańcy i turyści mogą korzystać w ramach Tarnowskiego Roweru Miejskiego. 

Całkowita wartość inwestycji to 1,4 mln zł, w tym 550 tys. zł pochodzi ze środków zewnętrznych w ramach projektu NOWE PRZESTRZENIE ZDARZEŃ W TARNOWIE (NPZ) finansowanym z Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.