Remont ulicy Krótkiej

Remont ulicy Krótkiej, Kapitulna, Katedralnej

Wszystkie wymienione ulice znajdują się w ścisłym centrum miasta. Inwestycja zakłada przywrócenie blasku całej zabytkowej tarnowskiej Starówce. Remont ww. ulic polega na położeniu nowej podbudowy pod pasem jezdnym i chodnikami.
Ulica Kapitulna została ukończona i odebrana do użytku 03.07.2018 r.
Natomiast ulica Katedralna została oddana do użytku 23 lipca br. Więcej nt. czytaj na stronie głównej miasta: https://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Ulica-Katedralna-wyremontowana
Ulica Krótka jest obecnie remontowana (prace rozpoczęły się 5 czerwca i mają potrwać do końca października br.)
Całkowity koszt zadania to ponad 2,3 mln zł, z którego blisko 1,1 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych w ramach projektu NOWE PRZESTRZENIE ZDARZEŃ W TARNOWIE (NPZ) finansowanym z Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.