Renowacja Murów Miejskich w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów

Powyższa inwestycja składa się z trzech następujących części:

  • Remont murów miejskich po zachodniej stronie Małych Schodów (roboty ziemne, rozbiórkowe, odrestaurowanie murów itp.)
  • Remont Małych Schodów (wykonanie chodnika prowadzącego w kierunku Małych Schodów, mocowanie krat z kutego żelaza mocowanych we wnęce muru)
  • Remont murów po wschodniej stronie Małych Schodów (renowacja oraz iluminacja muru)

Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł, z czego 850 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych, pozyskane na projekt NOWE PRZESTRZENIE ZDARZEŃ W TARNOWIE (NPZ), w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Wykonawcą inwestycji jest firma HU BUDOMAT z Wojnicza.
Inwestycja została zrealizowana i odebrana 25 czerwca br.