Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty

Inwestycja ta stanowi połączenie kilku celów jednocześnie. Jednym z niech było odsłonięcie zabytkowej półbaszty i stworzenie miejsca dla mieszkańców i turystów, a kolejnym stworzenie w piwnicach Multimedialnego Centrum Artystycznego. 
Z powodu złożoności inwestycji, składała się ona z kilku etapów:

  • pierwszy etap polegał na wyburzeniu kamienicy i wyeksponowaniu zabytkowej półbaszty,
  • drugi etap to prace zagospodarowania terenu oraz stworzenie odpowiednich instalacji elektrycznych i sanitarnych,
  • ostatni etap to wyposażenie Multimedialnego Centrum Artystycznego, które ma być miejscem warsztatów artystycznych, wykładów, czy wystaw, organizowanych przez BWA (Biuro wystaw Artystycznych), będące operatorem ww. instytucji

Wartość całkowita zadania wyniesie blisko 3 mln zł, jednak ponad 1,8 mln zł pochodzi ze środków zarówno unijnych pozyskanych na projekt NOWE PRZESTRZENIE ZDARZEŃ W TARNOWIE (NPZ), z Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Planowany termin ukończenia trwających wciąż prac – koniec sierpnia br.