Patronaty prezydenta

Prezydent Tarnowa z przyjemnością obejmuje patronaty oraz uczestniczy w komitecie honorowym wielu imprez o charakterze miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Aby ubiegać się o patronat prezydenta należy zapoznać się z zarządzeniem regulującym zasady obejmowania patronatu i udziału w komitecie honorowym oraz wypełnić formularz będący załącznikiem do zarządzenia.

Podobnie jak w 2 ostatnich latach, ulicami 16 Pułku Piechoty, Nowodąbrowską, Wojska Polskiego, tym razem ze startem i metą na parkingu nowego Centrum Handlowego Gemini Park. 4. Kryterium zapowiada się w tym roku szczególnie atrakcyjne zarówno pod względem sportowym, jak i medialnym. Swój udział w imprezie potwierdziły już najlepsze grupy zawodowe i pierwsze reprezentacje narodowe z Belgii, Grecji, Łotwy, Rosji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Ukrai...

11 czerwca br. o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie Chłopięcy Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses będzie obchodził swój jubileusz 30-lecia działalności artystycznej. W ramach uroczystej Eucharystii celebrowanej przez ks. bpa Wiktora Skworca zostanie wykonane jedno z najwspanialszych dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta "Msza Koronacyjna". Wykonawcami koncertu obok Jubilata będą soliści z Filharmonii Krakowskiej i Katowickiej oraz...

Przedmiotem zainteresowania ww. konferencji jest wieloaspektowe podejście do problemu dzieciństwa - okresu, który ma decydujący wpływ na rozwój osobowości każdego człowieka. W konferencji wezmą udział zainteresowane osoby oraz specjaliści działający w placówkach oświatowych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach psychologicznych-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, pow...

W najbliższy piątek – 10 czerwca – rozpoczną się uroczyste obchody jubileuszowe Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Swoje 60-lecie placówka zamierza świętować przez trzy dni. Wśród bogatego programu znalazły się wystawy, koncerty, podsumowanie konkursu, turnieje sportowe i impreza plenerowa. Przygotowano także okolicznościowy album: „Jest taki Pałac”.

Już 7 czerwca 2011 r. w Centrum Sztuki Mościce o godz. 9.00 i 11.00 odbędzie się koncert symfoniczny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Dzięki Fundacji Bielecki Art oraz Centrum Sztuki Mościce, dzieci z Tarnowa i okolic będą mogły wziąć udział w bezpłatnym koncercie największych bajkowych przebojów w niepowtarzalnym wykonaniu symfonicznym.

W ramach Ogólnoświatowego Dnia Ochrony Środowiska odbędą się konkurs: plastyczny, ekologiczny, zostaną przedstawione prezentacje tematyczne związane z ochroną przyrody, ekologią, prehistorią. Dzieci z Tarnowskiej Akademii Młodych wspólnie z aktorami Tarnowskiego Teatru przedstawią krótkie przedstawienie teatralne. Na zakończenie zaplanowany został koncert Zespołu Przystanek Mrówkowiec, Wojciecha Klicha.Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodow...

Dotychczasowe Fora miały wiele tematów przewodnich. Międzynarodowa współpraca firm, restrukturyzacje wielkiego przemysłu, czy też akcesja do Unii Europejskiej, tematyka związana z światowym kryzysem oraz problemy walutowe na pograniczu strefy EURO nigdy nie przyniosły nam zasadniczych problemów, z którymi spotykają się w Polsce MIKRO, MALI i ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY. Zapis tej trwającej ponad dziesięć lat dyskusji pokazuje wszystkie udane i te mniej...