Aleksandra Mizera

Sekretarz Miasta

 

Przyjmuje we wszystkie pozostałe wtorki miesiąca w godz. 10 – 15
(po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia)