Dorota Krakowska

zastępca prezydenta ds. polityki społecznej

Specjalistka w dziedzinie pomocy i polityki społecznej.  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Świętokrzyskiej.  Pierwszy stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej. Przez blisko 20 lat związana z MOPS w Rudzie Śląskiej. Od 2006 do 2012 roku była dyrektorem Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie, odpowiedzialna za reorganizację i przekształcenie placówki.

Od 2012 roku jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Koordynator, twórca oraz inicjator wielu projektów na rzecz organizowania społeczności lokalnej.

 

Przyjmuje we wszystkie pozostałe wtorki miesiąca w godz. 10 – 15
(po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia)