Nierzetelnie w onet.pl - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nierzetelnie w onet.pl

Nawiązując do materiału filmowego opublikowanego na stronie onet.pl w dn. 28 stycznia br. pt. „Tarnowski schemat” zwracamy uwagę na nieprawdziwe informacje zawarte w opublikowanym filmie.

Opisując sytuacje osób pokrzywdzonych, autorzy stwierdzają: „zaczyna się od osoby, która z jakichś powodów nie jest wygodna dla lokalnego establishmentu. Może być to ktoś, kto podpadnie miejskiemu urzędnikowi albo posiada atrakcyjną działkę. (…) Osobą tą zaczyna interesować się policja, prokuratura lub inny miejski urząd” (1.28-1.41), ponadto w materiale filmowym pojawia się graf, którego jeden z elementów zawiera napis Urząd Miejski”.

W trakcie filmu relacjonowane są działania osób związanych z podlegającym Gminie Tarnów Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, Policją i wymiarem sprawiedliwości, nad którymi nadzór sprawują odpowiednie ministerstwa oraz Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza. Żadna z tych instytucji, choć funkcjonuje na terenie miasta Tarnowa nie podlega Gminie Miasta Tarnowa, nie pracują w nich zatem miejscy urzędnicy.

Poprzez zawarte w filmie sformułowania oraz obecność napisu „Urząd Miasta” na grafie autorzy błędnie sugerują, iż w sprawie biorą udział urzędnicy lub jednostki podległe Gminy Miasta Tarnowa.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski