Sprostowanie od wojewody małopolskiego - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Sprostowanie od wojewody małopolskiego

uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, na jakich faktach opierają się stwierdzenia, które zawarli Państwo w tekście opublikowanym na stronie https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Kiedy-stanie-pomnik-J.-Pilsudskiego - w szczególności chodzi tu o fragment: Do dzisiaj (8 października) czekano na formalne zgody na użyczenie terenu pod pomnik od wojewody małopolskiego i marszałka. Wojewoda musiał uzyskać na to zgodę od ministra infrastruktury i początkowo takiej zgody nie było. Po kilku miesiącach minister zmienił zdanie i zgoda wojewody dotarła do Tarnowa.

 Stwierdzenia te nie znajdują potwierdzenia w faktach, które są nam znane. Prosimy o pilne sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Dla przypomnienia:

11 lipca 2017 r. wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, a 9 sierpnia 2017 r. od Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie użyczenia miejsca na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce 9/6 przed głównym wejściem do budynku Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wstępna zgoda na użyczenie terenu pod budowę pomnika oraz warunki zostały określone w piśmie z 2.10.2017 r.  (projekt do konsultacji, zezwolenia, decyzje o warunkach zabudowy, zgoda konserwatora zabytków oraz zgoda Ministra Inwestycji i Rozwoju).

Urząd Miasta Tarnowa 17.06.2019 r. odpowiedział na pismo Dyrektora Generalnego MUW z 2.10.2017 r. oraz przedłożył  decyzje i projekt budowlany pomnika wraz z elementami małej architektury, a także wszystkie niezbędne i potrzebne zezwolenia.

27.06.2019 r. zostało wysłane przez nas pismo podpisane przez Dyrektora Generalnego do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego o wyrażenie zgody na użyczenie gruntu o powierzchni 109 m2 i  zawarcie z Gminą Miasta Tarnowa umowy użyczenia na czas nieoznaczony. Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju otrzymaliśmy 29.07.2019 r.

9.08.2019 r. wysłaliśmy do Urzędu Miasta Tarnowa ostateczną decyzję i akceptację Dyrektora Generalnego MUW i Ministra Inwestycji i Rozwoju projektu budowlanego i wszystkich zezwoleń   na użyczenie ww. gruntu o pow. 109 m2 pod budowę pomnika na wskazanym miejscu (dz. nr 9/6) przed głównym wejściem do budynku

Następnie umowa została przedłożona radcy prawnemu i po jego akceptacji 30.08.2019 r. została przesłana e-mailem do Urzędu Miasta Tarnowa z prośbą o akceptację i ewentualne uwagi.

Umowa została zawarta przez przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa  i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 września 2019 r. na czas nieoznaczony. O podpisaniu umowy przez MUW Urząd Miasta został natychmiast poinformowany telefoniczne. Umowę użyczenia odebrano 3.10.2019 r.

 Informację o uzyskaniu zgody Ministerstwa, jak  również wszystkie inne informacje związane  z budową pomnika przekazywane były na bieżąco telefonicznie.

Łączę wyrazy szacunku

dr Joanna Paździo

Rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego

Kierownik Oddziału ds. Mediów i Komunikacji Społecznej


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski