Aktualne przetargi

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 393/2021 z dnia 20 września 2021 r. Prezydent Miasta Tarnowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

- https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1996242,wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-ograniczonego-do-mikro-ma.html

- https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1996246,wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-ograniczonego-do-mikro-ma.html

- https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1996227,wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-ograniczonego-do-mikro-ma.html

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Miasta Tarnowa:

 

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji i Nieruchomości, ul. Nowa 3, pok. 204, tel: 14 68 82 754.
Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul. Wałowa 10, pok. 1, tel: 14 68 82 820