Zintegrowany System Informacji Przestrzennej

zsip.umt.tarnow.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Wałowa 10 , pok. 1, tel: 14 68 82 820 , 14 68 82 821