Tarnowska Innowacja 2016

Wirtualna centrala telefoniczna w chmurze internetowej, system do analizy rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej oraz pulpit komputera PC na ekranie czytnika e-booków – to trzy najlepsze konkursowe projekty, które zdaniem jury najbardziej zasłużyły na tytuł Tarnowskiej Innowacji 2016. Laureatom pierwszej edycji konkursu wręczono nagrody o łącznej wartości 45 tys. złotych podczas dzisiejszej (15 grudnia) gali w Sali Lustrzanej.

Konkurs zorganizowano z myślą o osobach, które chcą się pochwalić nowymi rozwiązaniami biznesowymi lub takimi, które mogą znacząco ulepszyć te już istniejące. Zgłoszenia do pierwszej edycji wpłynęły w trzech kategoriach: promotor, pionier i kreator. W skład kapituły konkursowej weszli: Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa, Piotr Augustyński, zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego, Bożena Szołtysek, kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Magdalena Gadecka-Bukało, prezes Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, Kazimierz Koprowski, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jacek Łabno, przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej.

Mam nadzieję, że rozpoczynamy dobry tarnowski obyczaj nagradzania dwa razy do roku innowacyjnych firm – mówił podczas gali wręczenia nagród prezydent Roman Ciepiela. O tytuł promotora innowacji mogły ubiegać się firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Tarnowa. Jury postanowiło przyznać statuetkę i nagrodę w wysokości 25 tys. złotych firmie Poziom 7 za projekt utworzenia publicznej platformy wirtualnych central telefonicznych Cloud PBX. – Pomysł opierał się na tym, że w firmie potrzebna jest centrala telefoniczna. Zamiast kupować ją jako fizyczne urządzenie, można skorzystać z naszego rozwiązania w postaci usługi, którą można dzierżawić. Telekomunikacją zajmuję się od bardzo dawna. Zauważyłem, że centrale telefoniczne stanowią sporą barierę dla każdej firmy, stąd pomysł, by ułatwić życie przedsiębiorcom – tłumaczył Grzegorz Iwaniec, właściciel firmy Poziom 7.

W konkursie pionierem innowacji mógł zostać pracownik naukowy, realizujący projekt badawczo-rozwojowy na jednej z tarnowskich uczelni. Tytuł ten i czek na 12 tys. złotych przypadł Danielowi Królowi, który do konkursu zgłosił system do analizy rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej. – Cieszę się podwójnie z tego wyróżnienia – jako naukowiec, którego praca została doceniona, a także dlatego, że nagroda ta pokazuje, że coś się dzieje na naszej uczelni, że tworzymy coś innowacyjnego w skali świata. Na jednej z ważnych międzynarodowych konferencji konkurencyjna ekipa zajmująca się fonetyką, zapytała nas, jak udało się nam osiągnąć takie efekty w naszym projekcie,  gdyż oni również przez kilka lat próbowali, ale bez powodzenia. Odpowiedź była prosta: nie korzystaliśmy z gotowych, komercyjnych rozwiązań, zaprojektowaliśmy system od zera – wyjaśniał dr inż. Daniel Król, naukowiec związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. – Widać, że w Tarnowie, w Polsce da się tworzyć, budować urządzenia i oprogramowanie, które jest innowacyjne, nie musimy oglądać się na Zachód – dodał.

Z kolei o tytuł kreatora mógł starać się każdy pełnoletni mieszkaniec Tarnowa. W tej edycji postanowiono nagrodzić Jarosława Kamirskiego za pracę „Pulpit Komputera PC na ekranie czytnika e-booków”. – Warto myśleć innowacyjnie i wyjść poza swoją strefę komfortu. Skupiłem się przede wszystkim na praktyce użycia. To urządzenie umożliwia złagodzenie skutków pracy przy monitorze – tłumaczył Jarosław Kamirski. W nagrodę laureat otrzymał 8 tys. złotych.

Dodajmy, że inicjatorem Tarnowskiej Innowacji 2016 był Jacek Łabno, radny Rady Miejskiej, a opiekę nad merytorycznym przebiegiem konkursu oraz jego organizacją objął prezydent Roman Ciepiela.  

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁOWY OPIS ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW:

 (ww)