NABÓR - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

NABÓR

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w regulaminie:

 

Rekrutacja do udziału w targach zagranicznych

CEBIT Hannover (10-15 czerwca 2018) oraz AUTOMATICA Monachium (18-22 czerwca 2018)

 

Rekrutacja zakończona

Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w targach ELEKTROTECHNIKA 2018 w Warszawie

 
Targi zagraniczne CEBIT Hannover 2018 - 11-15 czerwca 
Wyjazd zaplanowano w dniach 10-15 czerwca 2018 r.

 

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział firmy spełniające poniższe wymagania:

 • mające siedzibę lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego,
 • posiadające strategię wejścia na rynki międzynarodowe sporządzoną nie wcześniej niż 18 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące do branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych dla Targów CEBIT:- Elektrotechnika i przemysł maszynowy;- Technologie informacyjne i komunikacyjne.

 

Więcej o Targach CEBIT 2018

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

Targi zagraniczne AUTOMATICA Monachium 2018 - 19-22 czerwca 
Wyjazd zaplanowano w dniach 18-22 czerwca 2018 r.

 

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział firmy spełniające poniższe wymagania:

 • mające siedzibę lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego,
 • posiadające strategię wejścia na rynki międzynarodowe sporządzoną nie wcześniej niż 18 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące do branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych dla Targów AUTOMATICA:- Energia  zrównoważona;- Chemia;- Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców metalicznych;- Elektrotechnika i przemysł maszynowy.

 

Więcej o Targach AUTOMATICA 2018

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

 

ZAKOŃCZONE NABORY:

 

Rekrutacja do udziału w Targach Krajowych ELEKTROTECHNIKA 2018 w Warszawie

 

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział firmy spełniające poniższe wymagania:

 • mające siedzibę lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego,
 • posiadające strategię wejścia na rynki międzynarodowe sporządzoną nie wcześniej niż 18 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące do branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych dla Targów ELEKTROTECHNIKA Warszawa 2018:- Energia zrównoważona;- Technologie informacyjne i komunikacyjne;- Elektrotechnika i przemysł maszynowy.

 

Targi krajowe ELEKTROTECHNIKA - Warszawa 31 grudnia - 2 lutego 2018 r. 

Wyjazd zaplanowano w dniach 30 grudnia - 2 lutego 2018 r.

 

Więcej o Targach ELEKTROTECHNIKA 2018

>> Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w targach ELEKTROTECHNIKA 2018 w Warszawie

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

 

 Rekrutacja do udziału w Misji Gospodarczej Smart City Expo 2017 w Barcelonie oraz Targach Krajowych Warsaw Industry Week 2017 w Warszawie ZAKOŃCZONA!

>> Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Misji Gospodarczej Smart City Expo 2017 w Barcelonie


>> Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Targach Krajowych Warsaw Industry Week 2017 w Warszawie

 

 

Misja Gospodarcza Smart City Expo 2017 - Barcelona 14-16 listopada 2017 r. 

Wyjazd zaplanowano w dniach 12-18 listopada 2017 r.

 

Więcej o Misji Gospodarczej Smart City Expo 2017

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

Targi krajowe Warsaw Industry Week - Warszawa 14-16 listopada 2017 r. 

Wyjazd zaplanowano w dniach 13-16 listopada 2017 r.

 

Więcej o Targach Warsaw Industry Week 2017

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

 

Warsztaty dla firm sektora MŚP z Małopolski, w zakresie rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej

Zakończone Warsztaty:

1.Warsztat „Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie”- Kraków: 16  marca 2017 r.
Miejsce: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, sala „Spacerniak”.
>> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat

 

2. Warsztat „Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie” - Tarnów: 21 marca 2017 r.
Miejsce: Strefa Przedsiębiorcy DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów.
>> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat

 

3. Warsztat „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” - Kraków: 20  marca 2017 r.
Miejsce: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, sala „Spacerniak”.
>> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat

 

4. Warsztat „Ochrona własności intelektualnej miecz i tarcza przedsiębiorcy” - Kraków: 24 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, sala „Spacerniak”.
>> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat

 

5. Warsztat „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” - Tarnów: 12 maja 2017 r.
Miejsce: Strefa Przedsiębiorcy DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne (załączniki):

 • Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu:
 • Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie:
 • Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu strategii/ planu działalności międzynarodowej:
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie:
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych:

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski