Zwolnienia od podatku - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Zwolnienia od podatku

Zwolnienie od podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

 

W 2018 r. weszły w życie nowe przepisy określające zasady wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105)).

Dotychczas istniejące specjalne strefy ekonomiczne ustąpiły miejsca Polskiej Strefie Inwestycji. Nowa ustawa zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Jest to niewątpliwie atrakcyjna zmiana i zachęta inwestycyjna dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.

W Tarnowie oraz gminach Aglomeracji Tarnowskiej (gm. Tarnów, Lisia Góra, Skrzyszów, Wierzchosławice, Żabno) minimalne nakłady inwestycyjne, wymagane do poniesienia w ramach projektów w Polskiej Strefie Inwestycji, są najniższe w Polsce i wynoszą:

  • Duży przedsiębiorca: 10 000 000 zł
  • Średni przedsiębiorca: 1 000 000 zł
  • Mały przedsiębiorca: 500 000 zł
  • Mikro przedsiębiorca: 200 000 zł
 

W przypadku reinwestycji (zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu; wprowadzenie nowych produktów; zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego) minimalne nakłady inwestycyjne są pomniejszone o 50%.

 

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

40% dla dużych | 50% dla średnich | 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

  • 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)
  • 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej.
 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy serdecznie do bezpośredniego kontaktu działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Łukasz Blacha
tel. +48 690 835 700
lblacha@kpt.krakow.pl

W ramach Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości w każdy piątek (w godz. 08:00 – 15:00) odbywają się dyżury pracownika Krakowskiego Parku Technologicznego.

 

Nowe regulacje prawne w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych:

http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski