Zwolnienia od podatku - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Zwolnienia od podatku

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

 

Przedsiębiorcy na terenie Miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną (pomoc de minimis) - przedłużenie Uchwały do 31.12.2023 r. (uchwala-przedluzenie.pdf)

Kontakt: Wydział Podatków i Windykacji, ul. Nowa 4, pok. 12, tel: 14 68 82 512

 

Zwolnienie od podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

 

W 2018 r. weszły w życie nowe przepisy określające zasady wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105)).

Dotychczas istniejące specjalne strefy ekonomiczne ustąpiły miejsca Polskiej Strefie Inwestycji. Nowa ustawa zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Jest to niewątpliwie atrakcyjna zmiana i zachęta inwestycyjna dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.

W Tarnowie oraz gminach Aglomeracji Tarnowskiej (gm. Tarnów, Lisia Góra, Skrzyszów, Wierzchosławice, Żabno) minimalne nakłady inwestycyjne, wymagane do poniesienia w ramach projektów w Polskiej Strefie Inwestycji, są najniższe w Polsce i wynoszą:

  • Duży przedsiębiorca: 10 000 000 zł
  • Średni przedsiębiorca: 1 000 000 zł
  • Mały przedsiębiorca: 500 000 zł
  • Mikro przedsiębiorca: 200 000 zł
 

W przypadku reinwestycji (zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu; wprowadzenie nowych produktów; zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego) minimalne nakłady inwestycyjne są pomniejszone o 50%.

 

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

40% dla dużych | 50% dla średnich | 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

  • 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)
  • 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej.
 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy serdecznie do bezpośredniego kontaktu działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Łukasz Blacha
tel. +48 690 835 700
lblacha@kpt.krakow.pl

W ramach Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości w każdy piątek (w godz. 08:00 – 15:00) odbywają się dyżury pracownika Krakowskiego Parku Technologicznego.

 

Nowe regulacje prawne w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych:

http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski