"Droga do zatrudnienia" - projekt dla osób bezrobotnych

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: „Droga do zatrudnienia ”

Zapraszamy osoby:

 • bierne zawodowo
 • bezrobotne
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
 • w wieku powyżej 30 lat
 • kobiety i/lub osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub długotrwale bezrobotne

 

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu
 • pośrednictwo pracy
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne
 • staże zawodowe
 • stypendium stażowe – ok .1977,78 zł brutto
 • szkolenia zawodowe
 • stypendium szkoleniowe – ok. 9,07 zł brutto/h
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:
Biuro Projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis:
- ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
- tel: 570-199-767
email: p.witek@spoldzielniaserwis.pl, k.kornaus@spoldzielniaserwis.pl