Dwie nowe nominacje profesorskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zyskała dwóch profesorów. Prezydent RP Andrzej Duda 28 września nadał tytuł profesora nauk społecznych dwóm wykładowcom tej uczelni: dr. hab. Piotrowi Doboszowi oraz księdzu dr. hab. Michałowi Drożdżowi.

PWSZ zyskała dwóch profesorów

Prof. dr hab. Piotr Dobosz interesuje się naukowo m.in prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego i prawem ochrony zabytków. W 2012 roku był adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pięć lat później został mianowany profesorem tej uczelni. Był też profesorem PWSZ w Tarnowie na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym.

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż jest magistrem teologii, doktorem filozofii nauki i dr. hab. nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Od 20 lat związany jest z PWSZ w Tarnowie. To opiekun specjalności dziennikarskiej, a obecnie komunikowania medialnego – słowo, tekst i obraz oraz komunikowania wizerunkowego: promocja, reklama i public relations. Ks. Drożdż jest także m.in. dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, oraz współtwórcą Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tegoż uniwersytetu.

(mt)