Edukacja

Edukacja wymaga od pracowników oświaty kreatywności i ciągłego rozwijania kompetencji. W związku z tym nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie realizują projekt „Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń”. Zakłada on udział - w latach 2018-2020 - osiemnastu pracowników ZSO nr 1 w szkoleniach w Portugalii, Norwegii i na Malcie.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie ruszyła dodatkowa rekrutacja na studia. Dokumenty można składać do 13 września. Chętni mają do wyboru 21 kierunków i 35 specjalności.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 w tarnowskich szkołach i przedszkolach kształcić się będzie 22227 uczniów. Ponad 3 tysiące tej liczby stanowią przedszkolacy. To też pierwszy rok szkolny tzw. podwójnego rocznika.

Polsko-ukraiński folklor

23.07.2019, 12:48

Jak kultywować folklor – o tym m.in. dyskutują młodzi ludzie z Polski i Ukrainy, którzy biorą udział w projekcie Erasmus+ „Folklor na czasie”. Młodzież z Ukrainy w Tarnowie gościć będzie do niedzieli.

Najlepszą, bo stuprocentową zdawalnością matur w tym roku może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, jednak w przypadku dwóch ostatnich liczba zdających wyniosła odpowiednio sześć i dwie osoby. Na podium znalazło się także III LO i II LO z 99 proc. oraz IV LO z 95 proc. zdawalnością.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP zdobyło pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Aktywność – dobry wybór”. Tarnowska placówka została nagrodzona za realizację inicjatywy „Nie ma fal”, która polegała na tym, że podczas obiadu młodzież przez godzinę nie korzystała z mobilnych urządzeń.

V LO uhonorowane

25.06.2019, 11:55

Tarnowskie liceum otrzymało tytuł Szkoły Uczącej Się, przyznawany za zaangażowanie i rozwój w programie o tej samej nazwie, realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Tarnowska uczelnia zajęła szóste miejsce w kraju w kategorii państwowych wyższych szkół zawodowych w opublikowanym właśnie rankingu czasopisma Perspektywy. Tym samym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie utrzymała pozycję w zestawieniu z ubiegłego roku.

Praktyki bez granic

11.06.2019, 13:01

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie zakończyli udział w tegorocznym projekcie „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”, realizowanym w ramach programu Erasmus+.