Edukacja

Tegoroczny nabór jest pierwszym, podczas którego absolwenci szkół średnich mogą rekrutować się na studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku praca socjalna. Jest to siódmy kierunek w ofercie dydaktycznej tarnowskiej uczelni, po skończeniu którego można zdobyć tytuł magistra.

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela wręczył dzisiaj czterem osobom powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w tarnowskich szkołach.

Dzisiaj i w poniedziałek 29 czerwca można jeszcze dokonywać zapisów na Letnie Warsztaty w Pałacu Młodzieży. Oferta ta skierowana jest do dzieci z klas II-VI, mieszkających w Tarnowie lub chodzących w naszym mieście do szkół podstawowych.

Dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ jednogłośnie wybrana została rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na lata 2020-2024. We wczorajszym głosowaniu udział wzięło 31 z 34 członków Kolegium Elektorów, złożonego z przedstawicieli pracowników i studentów uczelni.

Wczoraj odbyły się wybory rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Do 31 sierpnia funkcję tę sprawowała będzie dr hab. Małgorzata Kołpa prof. PWSZ, za którą opowiedziało się 31 spośród 32 głosujących członków Kolegium Elektorów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, w najbliższy wtorek 23 czerwca odbędą się wybory rektora PWSZ na lata 2020-2024.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, studenci Wydziału Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie prezentują swoje prace na specjalnej wystawie. Od wczoraj, bardzo szerokie spektrum ich prac licencjackich z zakresu projektowania 2D i 3D oglądać można w Tarnowskim Centrum Kultury.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała od ministra nauki i szkolnictwa wyższego niemal 80 tysięcy złotych na wsparcie sportowców zakwalifikowanych do Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Środki te mogą być wykorzystane również na działania zdalne, realizowane w czasie zawieszenia normalnej działalności uczelni.

W najbliższy poniedziałek, 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na rok akademicki 2020/21. Uczelnia wprowadziła kilka istotnych zmian w jej regulaminie. Najważniejsze dotyczą wydłużenia obowiązujących terminów oraz braku egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych, na kierunkach, na których były dotąd prowadzone.

Kandydaci, chcący studiować chemię w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie już podczas najbliższej rekrutacji wybierać będą mogli spośród pięciu specjalności. Dodatkowo Katedra Chemii zaprasza na studia niestacjonarne.

Wszystko wskazuje na to, że w Tarnowie, podobnie jak w większości miast w Polsce, nie ruszą w tym tygodniu żłobki i przedszkola – brak jest czasu na poważne i wymagające sporych nakładów pracy przygotowania obiektów, na wiele pytań dotyczących aspektów technicznych nie ma odpowiedzi, istnieją poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Również rodzice nie kwapią się do wysyłania do żłobków i przedszkoli swoich pociech. Władze Tarnowa zwróciły się dzi...