Edukacja

Program „Akademia Edukacji Hybrydowej” jest skierowany do nauczycieli szkół z Tarnowa (publicznych, prywatnych, społecznych, niepublicznych), a także nauczycieli zamieszkałych na terenie Tarnowa, którzy pracują poza miastem. Program ten jest finansowany przez samorząd Tarnowa i prowadzony przez Stowarzyszenie Tarnowska Akademia Nauki. Program trwa od września do grudnia 2020.

Rekrutacja do PWSZ

W porównaniu z ubiegłym rokiem, tarnowska PWSZ odnotowała kilkuprocentowy wzrost liczby studentów. Najpopularniejsza uczelnia zawodowa w całej Polsce właśnie podsumowała zapisy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w pierwszym z tegorocznych naborów.

Inauguracja UTW

Tarnowscy seniorzy oficjalnie rozpoczęli rok akademicki. Po raz czternasty zainaugurowano zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Nowa sala gimnastyczna w Przedszkolu nr 31

Od dzisiaj dzieci z mieszczącego się przy ul. Promiennej 13, Przedszkola Publicznego nr 31 korzystać mogą z dwóch nowych sal: gimnastyczno-korekcyjnej oraz dydaktycznej. Usytuowane są one od południowej strony przedszkola i połączone z nim przewiązką.

Podręczniki

Do poniedziałku, 7 września, w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych składać można wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Ekonomia jest ósmym kierunkiem w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, na którym uzyskać można tytuł magistra. Zgodę na jego uruchomienie wydały już Polska Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kampus PWSZ z lotu ptaka

Tarnowska PWSZ zajęła czwarte miejsce w ogłoszonym dzisiaj rankingu czasopisma Perspektywy w kategorii publicznych uczelni zawodowych. Tym samym tarnowska uczelnia poprawiła o dwie lokaty pozycję z ubiegłorocznego rankingu.

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zacieśnienie współpracy z miastem, komercjalizacja bazy sportowej uczelni, uruchomienie Centrum Transferu Technologii, przygotowania do nowego roku akademickiego oraz nowości w ofercie dydaktycznej, to najważniejsze sprawy poruszane na konferencji z udziałem przedstawicieli władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Tegoroczny nabór jest pierwszym, podczas którego absolwenci szkół średnich mogą rekrutować się na studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku praca socjalna. Jest to siódmy kierunek w ofercie dydaktycznej tarnowskiej uczelni, po skończeniu którego można zdobyć tytuł magistra.

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela wręczył dzisiaj czterem osobom powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w tarnowskich szkołach.