Egzamin ósmoklasisty już dziś

Niemal tysiąc uczniów tarnowskich szkół przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. We wszystkich 18 szkołach udało się utworzyć komisje egzaminacyjne mimo trwającego strajku nauczycieli – poinformował Wydział Edukacji magistratu.

W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany po raz pierwszy. Testy obejmują  wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W Tarnowie do egzaminu przystąpi 941 uczniów. Najwięcej, bo 102 uczniów, będzie pisało egzamin w Szkole Podstawowej nr 9.

Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Dzisiaj (15 kwietnia) uczniowie zmierzą się z zagadnieniami z języka polskiego. Na tę część mają 120 minut. Kolejnego dnia przystąpią do egzaminu z matematyki, trwającego 100 minut. Trzeciego dnia czeka ich egzamin z języka obcego nowożytnego. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte, jak i zadania otwarte.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych. Oprócz wspomnianych przedmiotów będzie mógł wybrać jeden: biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

(ww)