Jak uczyć w czasach epidemii?

Program „Akademia Edukacji Hybrydowej” jest skierowany do nauczycieli szkół z Tarnowa (publicznych, prywatnych, społecznych, niepublicznych), a także nauczycieli zamieszkałych na terenie Tarnowa, którzy pracują poza miastem. Program ten jest finansowany przez samorząd Tarnowa i prowadzony przez Stowarzyszenie Tarnowska Akademia Nauki. Program trwa od września do grudnia 2020.

Celem programu jest zapewnienie nauczycielom wsparcia merytorycznego i psychologicznego w zakresie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych, bezpieczeństwa cyfrowego, cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz dobrostanu nauczycieli i uczniów.

W ramach Akademii Edukacji Hybrydowej przewidziano następujące działania: przeprowadzenie pięciu szkoleń eksperckich dla nauczycieli w formie online (tzw. webinariów); przeprowadzenie pięciu spotkań grup wsparcia w formie online lub w formie stacjonarnej (w otwartych przestrzeniach); funkcjonowanie stałej grupy wsparcia dla nauczycieli na Facebooku; opracowanie i udostępnienie 15 filmów (tzw. tutoriali) z materiałami instruktażowymi dot. korzystania z narzędzi TIK

Chętni zapraszani są do dołączenia do grupy wsparcia pod adresem: www.bit.ly/edukacjahybrydowa

Szczegółowe informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie: www.tarnowskaakademianauki.edu.pl

Inauguracją programu będzie webinarium pt. „Czy czegoś nauczyła nas (wymuszona) edukacja zdalna?” z prof. Jackiem Pyżalskim, jednym z najlepszych polskich ekspertów w dziedzinie edukacji i świata online, które odbędzie się już w czwartek, 17 września, o godzinie 19.30.

Link do formularza rejestracyjnego: www.bit.ly/webinartarnow