Kategoria naukowa B dla MWSE - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Kategoria naukowa B dla MWSE

Na podstawie wyników ewaluacji, minister edukacji i nauki przyznał Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, kategorię naukową „B” w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Budynek Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

- Prowadzone w uczelni prace naukowe zostały ocenione przez komisję ewaluacyjną i przyznano nam kategorię naukową B. To ogromny sukces naszej uczelni, na który złożyła się intensywna i efektywna praca – czytamy na stronie MWSE.

Ewaluacja obejmowała lata 2017-2021 w obrębie dyscyplin naukowych i artystycznych. W jej wyniku uczelnie uzyskały w ocenianych dyscyplinach kategorie naukowe (A+, A, B+, B, C), co umożliwia ubieganie się o środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

Zgodnie z ustawą, podstawowymi kryteriami ewaluacji są: - poziom naukowy, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

(sm)

Fot. www.mwse.edu.pl


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski