Lekcje o sztuce w TCK

Zajęcia poświęcone sztuce to najnowsza propozycja Tarnowskiego Centrum Kultury dla najmłodszych. Lekcje skierowane są do grup przedszkolnych i szkolnych, a okazją do przeprowadzenia takich spotkań są wystawy odbywające się w galeriach TCK.

plakat lekcje o sztuce, TCK

Zajęcia w pracowni plastycznej poprzedzone będą oprowadzaniem po trwającej wystawie (obecnie prezentowane są fotografie artystyczne EXCELLENCE FIAP POLSKA 2) i krótką prezentacją z omówieniem zagadnienia. Dla najmłodszych przygotowano dwa warianty zajęć. Pierwsze z nich polegać będą na wykonaniu pracy plastycznej w technice „collage” w oparciu o znane w kulturze i sztuce obrazy wybitnych twórców polskich i światowych. Poprzez ingerencję w przygotowaną reprodukcję obrazu za pomocą wybranych przez uczestników zajęć elementów, powstanie nowa, autorska kompozycja, nadająca nowy kontekst oraz nowe przesłanie ideowe wybranego dzieła.

Druga propozycja to zajęcia artystyczne polegające na wykonaniu pracy plastycznej w technice „collage” na przygotowanych podłożach, z umieszczonymi na nich wizualnymi cytatami (fragmentami zdjęć) z wystawy. Zadaniem uczestnika zajęć będzie kontynuacja pracy i własna interpretacja cytatu, tworząca autorską narrację i nowy wymiar wypowiedzi twórczej.

Podczas zajęć pracujemy na profesjonalnych materiałach dla artystów, zapewnionych przez pracownię. Wykonane prace uczestnicy zabierają ze sobą na pamiątkę. Na koniec zajęć każde dziecko otrzyma dyplom uczestnictwa. W późniejszym czasie w Tarnowskim Centrum Kultury planowana jest wystawa prac wykonanych przez uczestników połączona z wernisażem – można przeczytać na stronie TCK.

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie, decyduje kolejność zgłoszeń. Ich koszt to 10 zł za uczestnika, opiekunowie grup biorą udział nieodpłatnie. Zapisy: m.piatek@tck.pl.

(ww)