Maturzyści ze świadectwami

W Tarnowie niemal 2400 maturzystów odebrało dzisiaj świadectwa ukończenia szkoły średniej. Zaledwie 10 dni dzieli ich od przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

W tym roku najwięcej maturzystów (295) ukończyło III Liceum Ogólnokształcące. Równie liczna grupa trzecioklasistów była w I LO, tam rozdano 279 świadectw. Na trzecim miejscu znalazł się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z liczbą 272 uczniów. Najmniejsza grupa maturzystów uczęszczała do ZSO nr 6 i Zespołu Szkół Muzycznych, odpowiednio osiem i sześć osób.

Maturalne zmagania rozpoczną się w tym roku 6 maja. Wówczas abiturienci zmierzą się z arkuszami z języka polskiego. Kolejnego dnia przystąpią do egzaminu z matematyki, a trzeciego do języka obcego. Egzaminy potrwają do 25 maja, w ostatnich dniach zaplanowano egzaminy ustne.

Wyniki matur zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 4 lipca. Egzaminy w terminie poprawkowym wyznaczono 20 i 21 sierpnia.

(ww)