Młoda Polonia w Tarnowie

Po raz kolejny w Tarnowie odbywa się Akademia Polskiej Poezji. W ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 w naszym mieście spotkało się kilkudziesięciu młodych Polaków z Ukrainy, Czech, Węgier, Litwy i Austrii. Konkurs recytatorski poezji polskiej zaplanowano w najbliższą sobotę o godz. 9 w Centrum Sztuki Mościce.

Podobnie jak w poprzednich latach tematem przewodnim spotkania jest polska poezja. Dlaczego akurat skupiono się na poezji? – Służyć ma ona wzmacnianiu i podtrzymywaniu tożsamości, pokazania polskości w różnych aspektach od kultury poprzez realia życia codziennego w naszym kraju – wyjaśnia Andrzej Kot, dyrektor SP nr 20, która realizuje projekt.

Eliminacje do „Akademii Polskiej Poezji" odbyły się w miastach uczestników. Nagrodą był wyjazd do Tarnowa i uczestnictwo w Akademii. Jak tłumaczą organizatorzy, założeniem projektu jest spotkanie integracyjne uczniów polskiego pochodzenia z krajów sąsiednich, wzmacnianie i podtrzymywanie polskich więzi kulturowych. Podczas imprezy młodzi Polacy z różnych krajów będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych, poznania miejsc związanych z historią i kulturą swoich przodków.

Dla uczestników projektu przygotowano szereg atrakcji, m.in. zwiedzanie muzeów, wizytę w Krakowie, będą także brali udział w zajęciach szkolnych razem z rówieśnikami z Polski. Zaplanowano również warsztaty, których efekty poznamy podczas konkursu recytatorskiego i plastycznego. Przewidziano także koncert finałowy, a jednym z jego punktów będzie wspólny taniec – polonez. 

Fot. archiwum

(ww)