Najlepsi nauczyciele nagrodzeni

W ramach Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie najlepsi nauczyciele z Tarnowa zostali nagrodzeni za swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych odbyła się oficjalna, coroczna gala. We wtorek, 12 października, prezydent Roman Ciepiela nagrodził pięćdziesięciu dziewięciu pracowników oświaty dyplomami oraz nagrodami finansowymi.

dZIEŃ EDU

Wśród nagrodzonych znalazło się 19 pedagogów pracujących na co dzień w przedszkolach, 11 nauczycieli ze szkół podstawowych i 24 pedagogów ze szkół ponadpodstawowych oraz 5 z placówek oświatowych. W tym gronie są również dyrektorzy szkół.

- Chciałbym podziękować serdecznie państwu za dzielne i odważne zachowanie w sytuacji ekstremalnej. Szybko opanowaliśmy potrzeby, które na nas spadły podczas pandemii, Dzisiaj dziękujemy wybranej grupie, reprezentantom szkół i przedszkoli. Odbierzecie dzisiaj Państwo nagrody za waszą pracę, za wasze zaangażowanie i oddanie swoim uczniom. Potraficie poradzić młodym ludziom, jak mają rozwiązywać swoje problemy. Później czuje się tę więź z uczniem. Wiem, że te więzi są ogromnie głębokie i że przeżywacie wszystkie radości i klęski swoich podopiecznych. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i za to co robicie dla naszych dzieci – mówił podczas gali prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Wraz z prezydentem, nagrody wręczała Grażyna Barwacz, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej.

Na zakończenie gali odbył się także koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych.

Przedszkola Publiczne:

 • Nr 1 Małgorzata Kusiak i Maria Bogucka - Dyrektor
 • Nr 3 Klaudia Padoł - Dyrektor
 • Nr 6 Danuta Batorska - Dyrektor
 • Nr 12 Jolanta Wierzba
 • Nr 13 Judyta Jachym i Beata Tomaszewska - Dyrektor
 • Nr 14 Małgorzata Toporkiewicz
 • Nr 15 Halina Habiniak i Anna Stańczyk - Dyrektor
 • Nr 17 Małgorzata Jarska - Dyrektor 
 • Nr 19 Agata Kołodziej
 • Nr 24 Ewa Szawlińska i Małgorzata Mazur - Dyrektor
 • Nr 27 Jadwiga Trzaskalska - Dyrektor
 • Nr 29 Ewa Rubacha - Dyrektor
 • Nr 32 Katarzyna Szary
 • Nr 33 Monika Hycnar
 • Nr 35 Katarzyna Sabat - Dyrektor

 

Szkoły Podstawowe:

 • Nr 1 Adam Kieroński
 • Nr 5 Justyna Walczak
 • Nr 8 Alina Baran
 • Nr 9 Kazimierz Dynarowicz
 • Nr 10 Beata Hajdo
 • Nr 11 Anna Ocetkiewicz
 • Nr 14 Dorota Plichta
 • Nr 15 Elżbieta Majchrowska
 • Nr 18 Ewa Szczebak
 • Nr 20 z OS Tomasz Urbański
 • Nr 24 z OD Dorota Zagórska

 

Licea, zespoły szkół

 • I Liceum Ogólnokształcące - Anna Żak
 • II Liceum Ogólnokształcące - Katarzyna Zych
 • III Liceum Ogólnokształcące - Dominika Jurasz i Małgorzata Krawczyk-Trybulska
 • V Liceum Ogólnokształcące - Wojciech Majcher
 • VII Liceum Ogólnokształcące - Joanna Sorota
 • XVI Liceum Ogólnokształcące - Katarzyna Molczyk
 • XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe - Marek Niemczura - Dyrektor
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - Małgorzata Porosły i Anetta Święch - Dyrektor
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - Jacek Falkowski i Anna Rzońca – Pawlina - Dyrektor
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi - Agnieszka Kosman
 • Zespół Szkół Budowlanych - Dominika Kwiek i Marek Mikrut
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - Małgorzata Krzemińska
 • Zespół Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych - Joanna Chramęga-Mucha
 • Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych - Małgorzata Cichoń i Piotr Poradzisz
 • Zespół Szkół Technicznych - Katarzyna Pokorny
 • Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych - Magdalena Zielonka
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Iwona Pabian
 • Zespół Szkół Muzycznych - Ewelina Panocha
 • Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących - Małgorzata Patriak

 

Placówki oświatowe

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Aneta Radlińska
 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna - Agnieszka Latos - Dyrektor i Wacław Srebro
 • Pałac Młodzieży - Tomasz Ciapała i Mariusz Siedlik

(MT)