O wychowaniu do wartości

Do udziału w seminarium „Wychowanie do wartości” zachęca Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Podczas spotkania 22 maja prelegenci dyskutować będą m.in. o znaczeniu przestrzeni kulturowo-przyrodniczej placówek oświatowych. Seminarium odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Rozpoczęcie o godz. 12.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, wykładowców, studentów kierunków pedagogicznych, słuchaczy studiów podyplomowych. Organizatorzy przygotowali pięć wykładów, które poprowadzą Małgorzata Jaśko, Bożena Szewczyk-Taranek, Joanna Kula, Elżbieta Radwańska, Iwona Kapustka. „Terapeutyczna i edukacyjna funkcja ogrodów”, „Zasoby środowiska lokalnego a kształtowanie przestrzeni aksjologicznej placówki oświatowej”, „Zieleń miejska w Tarnowie w ujęciu historii Tarnowskiego Ogrodnika” – to tylko niektóre przygotowane tematy, które zostaną omówione podczas seminarium.

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Piękno człowieka – konteksty wychowania”, finansowanego z budżetu miasta.

(ww)