PWSZ chce zacieśnienia współpracy z miastem

Zacieśnienie współpracy z miastem, komercjalizacja bazy sportowej uczelni, uruchomienie Centrum Transferu Technologii, przygotowania do nowego roku akademickiego oraz nowości w ofercie dydaktycznej, to najważniejsze sprawy poruszane na konferencji z udziałem przedstawicieli władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Rektor tarnowskiej uczelni, dr hab. Małgorzata Kołpa przekonywała o konieczności zacieśniania współpracy pomiędzy miastem a uczelnią. – Na dobrych relacjach skorzystać mogą wszyscy: studenci i społeczność akademicka oraz mieszkańcy naszego miasta i regionu. Naszym celem jest dynamiczny rozwój i przyspieszenie starań o wymarzoną przez nas Akademię Tarnowską. Liczne przykłady ośrodków podobnej wielkości, które odwiedziłam w wielu krajach Europy, pokazały, że niewielkie miasta mogą, a nawet muszą opierać swój rozwój na potencjale środowiska akademickiego.

Dr Małgorzata Martowicz, która nadal odpowiadać będzie we władzach uczelni za sprawy dydaktyczne i studenckie, poinformowała, że nie zapadły jeszcze decyzje, dotyczące organizacji przyszłego roku akademickiego. – Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych studentów oraz pracowników. Czekamy na rozwój wypadków i ministerialne rekomendacje. Bez względu na rozwój wypadków będziemy jednak doskonale przygotowani, czy to do nauki zdalnej, czy też do powrotu studentów w nasze mury. Prorektor ds. spraw studenckich przypomniała ponadto, że PWSZ otrzymała już zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku praca socjalna, a na rozpatrzenie czekają jeszcze wnioski o prowadzenie zajęć na: ekonomii, technologii chemicznej (studia drugiego stopnia) oraz położnictwie (studia pierwszego stopnia).

O uruchomieniu Centrum Transferu Technologii mówił nowy prorektor ds. nauki i rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab. – Mam nadzieję, że wraz z uruchomieniem Centrum rozpoczniemy nowy rozdział we współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym. Dydaktyczny charakter wyższych szkół zawodowych zamykał nam dotąd drogę do wielu wspólnych badań czy projektów. CTT daje możliwość realnego działania i pełnego wykorzystania potencjału naszej uczelni. Myślę tu zarówno o ludziach, jak i o sprzęcie.

Bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców Tarnowa i regionu przekazał Wojciech Nowak, którego zadaniem będzie koordynacja komercyjnego wykorzystania sportowych obiektów uczelni. – Sytuacja epidemiczna nieco krzyżuje nam szyki, ale bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby jak tylko będziemy pewni co do bezpieczeństwa, zaprosić tarnowian do korzystania z naszej pływalni czy hali sportowej.

(sm)

Fot. Grzegorz Kwiek