PWSZ zyskała nowego profesora

Powiększyło się grono profesorów belwederskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Wieloletni pracownik uczelni Katedry Filologii, Zygmunt Mazur, otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk humanistycznych.

Nowy profesor PWSZ

Profesor Mazur studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Alliance College, Cambridge Springs w Pensylwanii. Pracę doktorską i rozprawę habilitacyjną obronił na Wydziale Filologicznym UJ. Z tarnowską uczelnią związany jest od samego początku jej istnienia – od 1998 roku pracuje na Wydziale Humanistycznym, gdzie wykłada m.in. historię literatury amerykańskiej i historię USA. Prof. Zygmunt Mazur pracuje także w swojej Alma Mater, gdzie kieruje zakładem Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej. Wykładał także w Bordeaux, Alabamie i Iowa. Wygłaszał wykłady gościnne na wielu uniwersytetach europejskich oraz kilku amerykańskich.

fot. PWSZ w Tarnowie

(mt)