Plan naboru i oferta edukacyjna szkół średnich

W nowym roku szkolnym zaplanowano w Tarnowie prawie dwa tysiące miejsc dla uczniów kończących ósmą klasę. Oznacza to, że w liceach otworzą się 32 oddziały, w szkołach branżowych siedem a w technikach 23. W sumie to 62 oddziały. 

Matematyka

Porównując dane do zeszłego roku, na rok szkolny 2021/2022 przewidziano około 300 uczniów mniej. To równowartość 10 oddziałów. – Dane demograficzne, analiza wyborów z lat poprzednich, rynek pracy i spotkania z pracodawcami – to wszystko spowodowało, że tych miejsc jest trochę mniej. Chcemy też, by więcej uczniów wybierało szkoły techniczne i branżowe, kosztem liceów, dlatego staraliśmy się wyrównać tę liczbę – informuje dyrektorka Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa, Bogumiła Porębska.

Według planu, w I, II, III i IV Liceum Ogólnokształcącym otworzy się po pięć oddziałów a V, VII, XIV i XXI po dwa oddziały. Prawdopodobnie, jeśli będzie zgoda ministerstwa, w XVI LO otworzą się trzy oddziały, w tym jeden z przygotowania wojskowego. XX LO zostanie z jednym oddziałem. 

W szkołach branżowych nr 3 i 4 planowo będzie po jednym oddziale, w szkole nr 1 mają się znaleźć trzy, a w szkole nr 5 dwa. Dwie szkoły techniczne o numerach 1 i 4 chcą otworzyć się z pięcioma oddziałami, nieco mniej, bo trzy, znajdą się w technikach nr 5 i 7. Po dwa oddziały chcą otworzyć technika numer 3, 6 i 9. Technikum numer 2 ma w planach jeden oddział.

Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 17 maja i będzie prowadzony w sposób elektroniczny. Ósmoklasiści ze szkół tarnowskich będą mogli zalogować się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół będą musieli samodzielnie założyć konto.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - do 31 maja. 

Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca. 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia. Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia. 

(mt)