Praktyki bez granic

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie zakończyli udział w tegorocznym projekcie „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”, realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Sześćdziesięciu pięciu wychowanków ZST od kwietnia do czerwca odbywało dwutygodniowe staże w trzech europejskich krajach. Grupa elektryków, elektroników, mechaników i technologów chemicznych gościła w węgierskim Veszprem, dwudziestoosobowy zespół informatyków i analityków odbywał staż w portugalskiej Bradze, w hiszpańskiej Sevilli przebywali natomiast elektronicy, elektrycy i informatycy z mościckiej szkoły.

- Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zyskują możliwość pogłębienia wiedzy zawodowej i umiejętność zastosowania jej w praktyce. Poznają nowoczesne metody pracy i innowacyjne procesy technologiczne, zdobywają nowe kompetencje, rozwijają umiejętności porozumiewania się w języku obcym, zwłaszcza branżowym. Zagraniczne staże są także dla naszych uczniów okazją do poznawania odmiennych kultur oraz budowania postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia – mówi dyrektor ZST, Krzysztof Kołaciński.

(sm)