Przegląd Twórczości Młodych Poetów

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie już po raz drugi organizuje Przegląd Twórczości Młodych Poetów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech oryginalnych, niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej wierszy o dowolnej tematyce. Każdy uczestnik zgłosić może do Przeglądu tylko jeden zestaw wierszy.

Wydrukowane prace należy dostarczyć do organizatora osobiście lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów. Prace oddawać można do piątku 13 marca (liczy się data wpływu do organizatora), a rozstrzygnięcie konkursu i galę rozdania nagród zaplanowano na piątek 27 marca.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na przetwarzanie danych dostępne są pod adresem: www.bpt.edu.pl

(sm)