Przełożone wręczenie nagród za e-gazetki

Na czwartek, 22 października zaplanowane było wręczenie nagród w konkursie na najlepszą tematyczną e-gazetkę szkolną, tworzoną przez uczniów w okresie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Nagrodzone e-gazetki szkolne

Z racji obostrzeń spowodowanych włączeniem Tarnowa do strefy czerwonej, twórcy najlepszych e-gazetek uhonorowani zostaną jednak w innym terminie, o którym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypomnijmy, że w konkursie odbywającym się pod hasłem „Zapiski z czasów izolacji”, nagrody pierwszego stopnia otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 9 za e-gazetkę „Kaktus”, Szkoła Podstawowa nr 24 za e-gazetkę „Koperniczki” oraz III Liceum Ogólnokształcące za e-gazetkę „Quarantime”.

(sm)