Rozstrzygnięto konkurs na „koronawirusową” e-gazetkę szkolną

W połowie czerwca ogłoszony został konkurs na najlepszą tematyczną e-gazetkę szkolną, tworzoną przez uczniów w okresie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Prace można było nadsyłać do 30 września. Znane już są wyniki konkursu, który odbywał się pod hasłem „Zapiski z czasów izolacji”.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych szkolnych e-gazetek tworzonych przez uczniów w okresie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Uczestnikami konkursu mogły być maksymalnie pięcioosobowe zespoły redakcyjne, konkursowe zmagania odbywały się osobno w kategorii szkół podstawowych i średnich.

Oceny zgłoszonych prac dokonała komisja konkursowa i przyznała nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia (nagrody finansowe dla szkół w łącznej kwocie 21 tys. zł brutto) oraz nagrody rzeczowe dla zespołów redakcyjnych.

W kategorii szkół podstawowych nagrody I stopnia (po 3,5 tys. zł każda) otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich za e-gazetkę „KAKTUS” i Szkoła Podstawowa nr 24 za e-gazetkę „KOPERNICZKI”. W obydwu przypadkach jurorzy zwrócili uwagę na tematykę zamieszczonych materiałów bliską uczniom, bazowanie na wypowiedziach i ocenach uczniów i nauczycieli oraz ciekawe próby uatrakcyjnienia wydawnictwa własną grafiką.

Nagrody II stopnia (po 2,5 tys. zł): Szkoła Podstawowa nr 8 za e-gazetkę „ÓSEMKOWE ZDALNIAKI” i Szkoła Podstawowa nr 11 za e-gazetkę „ZAPISKI Z CZASÓW PANDEMI”.

Nagroda III stopnia (2 tys. zł) przypadła w udziale Zespołowi Szkół dla Niesłyszących i Słabosłyszących za e-gazetkę „CZYTAJ… MIGIEM”.

Wyróżnienie (1,5 tys. zł) otrzymała Szkoła Podstawowa nr 10 im. R. „Sybiraka” Sanguszki za e-gazetkę „KORONAWOIRUS A ZDALNE NAUCZANIE”.

W kategorii szkół ponadpodstawowych nagrodę I stopnia (3 ,5 tys. zł) członkowie komisji konkursowej przyznali III Liceum Ogólnokształcącemu im. A. Mickiewicza za e-gazetka „QUARANTIME”. Podkreślono m.in. niebanalne opracowanie graficzne, spore zróżnicowanie przekazywanych treści, logicznie skonstruowany układ całości oraz dbałość o język i styl.

Nagrodę II stopnia (2 tys. zł) otrzymało V Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka za e-gazetkę „Z KORONĄ PRZEZ POLSKĘ”.

Wręczenie nagród zaplanowano na 22 października.