Rusza nabór na PWSZ

Wraz z pierwszym dniem lutego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie rusza rekrutacja na kierunek technologia chemiczna. Będzie to pierwszy w historii tej szkoły wyższej zimowy nabór na studia drugiego stopnia.

laboratorium chemiczne

W zimowej rekrutacji na ten kierunek mogą startować absolwenci studiów I stopnia na kierunkach takich jak chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewnych – licencjaci lub inżynierowie. To właśnie inżynierowie będą mogli rekrutować się w naborze zimowym. Dla nich studia rozpoczną się w lutym i potrwają 3 semestry. Dla licencjatów rozpoczęły się już one w październiku i potrwają 4 semestry.

Absolwenci po uzyskaniu dyplomów, otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący np. kierunek chemia z tytułem licencjata, dostaną szansę zdobycia aż dwóch tytułów – inżyniera i magistra.

Program studiów na kierunku technologia chemiczna jest dostosowany do zainteresowań i potrzeb indywidualnych studentów. Studenci samodzielnie dokonują wyboru własnej ścieżki kształcenia w oparciu o specjalności takie, jak: analiza klasyczna, instrumentalna, technologia produktów leczniczych, kosmetycznych, przetwórstwo polimerów, technologia odnawialnych źródeł energii i gospodarka odpadami, chemia spożywcza, biomateriały i bioinżynieria, procesy korozji i degradacji materiałów, technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej i technologia materiałów organicznych.

Podczas studiów studenci będą mogli także odbywać praktyki zawodowe, m.in. w zakładzie przemysłowym, laboratorium chemicznym albo w jednostce naukowo-badawczej. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Rekrutacja odbywa się na normalnych zasadach z wykorzystaniem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów i potrwa do 14 lutego.

 

(pm)

Zdj. PWSZ Tarnów